Zorgaanbod huisartsen.

Onze zorg voor u.

Huisartsenpraktijk Hof van Blom levert alle zorg die behoort tot het basisaanbod zoals omschreven in het basisaanbod huisartsgeneeskundige zorg (LHV 2015). Dit betreft de eerste opvang van alle klachten en symptomen die samenhangen met gezondheid of ziekte en afhankelijk van de gepresenteerde klachten en aandoeningen, de verdere afhandeling hiervan.
Daarnaast levert de huisartsenpraktijk de volgende aanvullende zorg:

 • Influenzavaccinatie

 • Polyfarmaciemodule

 • Samenwerkingsafspraken met de specialist ouderengeneeskunde

 • MRSA-diagnostiek

 • Epo-injectie

 • Kleine chirurgie

 • Zwachtelen

 • Teleconsultatie met specialisten in het ziekenhuis

 • Hechtingen verwijderen

 • Injecties in gewrichten

 • Puncties ganglion

 • Injecties carpaaltunnelsyndroom en epicondylitis lateralis

 • Oogboringen

 • Systematisch bepalen hart-/vaatrisico

 • Ritmeregistratie (holter)

 • 24-uurs bloeddrukregistratie

 • Doppler

 • Stoppen met roken