Openingstijden

Wij staan voor u klaar.

De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur.

We zijn te bereiken op: 038 444 9595.
Toets 1 bij een spoedeisende situatie.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.

Voor eerste hulp (verwondingen, verbrandingen etc.) kunt u altijd direct terecht.
Als u eerst even belt, houden wij rekening met uw komst.

Elke dag is er tussen 10.00 uur en 11.00 uur een werkoverleg tussen doktersassistente en de huisarts. 
We zijn dan alleen voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar.
De assistente spreekt met u af wanneer u kan bellen voor de ‘uitslag’ van het overleg.

Wij hebben lunchpauze van 12.30 tot 13.30 uur  en zijn ook dan alleen voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar.

Avond-, nacht- en weekendzorg:

Buiten de praktijktijden en in de weekenden kunt u bij spoedeisende gevallen een beroep doen op de centrale huisartsenpost in Zwolle.
Telefoonnummer: 0900-3336333.
Deze waarneming is bedoeld voor spoedeisende zorg die niet kan wachten tot de volgende werkdag.

U krijgt bij de huisartsenpost een dokterassistente aan de telefoon die zelfstandig adviezen geeft. Er kan zonodig een afspraak gemaakt worden bij de dienstdoende dokter. U wordt dan verzocht op de afgesproken tijd op de huisartsenpost te komen. Indien daartoe een medische noodzaak bestaat, komt de dokter bij u op huisbezoek.

Adres:
Huisartsenpost Zwolle
Dr. van Heesweg 2 te Zwolle (naast Isala Spoed, in nieuwbouw Isala ziekenhuis).