Aanvullend onderzoek en kosten.

Onze zorg voor u.

Om een juiste diagnose te stellen kan het zijn dat uw huisarts onderzoeken aanvraagt die in het ziekenhuis plaats vinden. Bijvoorbeeld:

 • Bloedonderzoek (lab),

 • Allergietest,

 • Stukje weefsel opsturen na een ingreepje (PA),

 • Röntgen,

 • Echo

Afspraak maken voor aanvullend onderzoek?
U kunt voor bloed- of röntgenonderzoek terecht bij het diagnosepunt aan de Dr. Spanjaardweg 29 in Zwolle (gebouw A) of aan de Groteweg 5 in Wapenveld.

Voor meer informatie: 

Bloedprikken en röntgenonderzoek gebeurt alleen op afspraak!

Voor bloedonderzoek kunt u per 1 april 2023 alleen via MijnIsala.nl een afspraak maken. Zie voor de juiste werkwijze onderstaande link: 

Werkwijze afspraak maken bloedprikken MijnIsala.nl

Voor röntgenonderzoek kunt u bellen met telefoonnummer: 088 624 6300.

Onderzoeken en kosten?
Om een juiste diagnose te stellen kan het zijn dat uw huisarts onderzoeken aanvraagt die in het ziekenhuis plaatsvinden. 
Deze zorg wordt gedekt door uw basisverzekering, maar u betaalt wel uw eigen risico.

Is er een verwijzing naar een specialist nodig in het ziekenhuis? Deze zorg door een specialist wordt gedekt door uw zorgverzekering. Zorg er wel voor dat het ziekenhuis waar u gebruik van maakt een contract heeft met uw verzekeraar. Is er geen contract? Dan kan de vergoeding anders voor u uitvallen en kunnen de kosten hoger zijn voor u.

Welke zorg valt onder het eigen risico?
Het eigen risico is van toepassing op de meeste zorgkosten die door de basisverzekering vergoed worden.

Een overzicht van zorgkosten die onder het eigen risico vallen:

 • Ziekenhuiszorg: verblijf, persoonlijke verzorging en verpleging in een ziekenhuis of behandelkliniek.
 • Specialistische zorg: consulten, controles, onderzoeken, ingrepen en behandelingen uitgevoerd door een specialist, zoals een longarts, cardioloog of KNO-arts.
 • Geneesmiddelen: medicijnen voorgeschreven door de huisarts of een specialist.
 • Laboratoriumonderzoek (op voorschrift), zoals een bloedonderzoek.
 • Ambulancevervoer: spoedeisend ziekenvervoer met de ambulance of traumahelikopter.
 • Psychologische zorg, bijvoorbeeld gesprekken bij een psycholoog of zorg via een GGZ-instelling.
 • Paramedische zorg uit de basisverzekering, zoals fysiotherapie en logopedie.
 • Bepaalde hulpmiddelen: een hoortoestel, kunstgebit of krukken.