Afspraak maken

Onze zorg voor u.

U kunt op de volgende manieren een afspraak voor het spreekuur maken

Online:
Via mijngezondheid.net kunt u makkelijk en snel een afspraak maken.
Dit is mogelijk bij niet-spoedeisende problemen.
Online kunt u geen afspraken maken voor: 

  • Ingrepen
  • Chirurgie
  • Spoedeisende klachten
  • Klachten passend bij het coronavirus

Bellen met de praktijk:
Tussen 8.00 uur en 17.00 uur kunt u bellen voor een afspraak.
Wilt u een afspraak voor dezelfde dag maken, belt u dan voor 9.00 uur.
De doktersassistente vraagt naar de reden voor de afspraak. Zo nodig stelt ze extra vragen om te beoordelen of er sprake is van medische spoed en hoeveel tijd er nodig is voor de afspraak. De doktersassistente bepaalt samen met u op welk tijdstip de afspraak het beste gemaakt kan worden. U krijgt op deze manier de juiste zorg. De doktersassistente is hiervoor medisch geschoold en heeft, net als uw huisarts, geheimhoudingsplicht.


Per afspraak is er tijd voor 1 zorgvraag. Indien nodig kan er een dubbele afspraak gepland worden.

Wilt u een telefonische afspraak met de huisarts maken?
U kunt bij de doktersassistente een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur van uw huisarts. De huisarts belt u dan terug.