Huisbezoek

Onze zorg voor u.

Huisbezoek is bedoeld voor patiënten die om medische redenen niet naar de praktijk kunnen komen. De praktijk biedt betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden.

Wilt u een huisbezoek aanvragen voor dezelfde dag? Belt u dan voor 10:00 uur met de praktijk.

Ontslag uit het ziekenhuis

Indien u het wenselijk acht om na een ziekenhuisopname contact te hebben met uw huisarts, dient u dit zelf kenbaar te maken.