Missie en Visie

Onze relatie met de patiënten.

Missie:

Het gehele team binnen huisartsenpraktijk Hof van Blom streeft ernaar om een spilfunctie in de gezondheidszorg te vervullen. Door de langdurige relatie met onze patiënten kunnen klachten en problemen in een bredere context geplaatst worden. Wij willen dan ook een continue, integrale en persoonlijke zorg leveren. Wij willen laagdrempelig zijn en tevens toch bewerkstelligen dat er op een rationele manier met de beschikbare middelen wordt omgegaan.

 Visie:
  • We willen huisartsgeneeskundige zorg bieden die voldoet aan de maatstaven van de beroepsgroep ten aanzien van kwalitatief goede zorg, patiëntvriendelijkheid en toegankelijkheid. De huisartsen hebben een eigen vaste patiëntengroep om continuïteit te waarborgen.
  • We beschikken over een nieuw, modern pand met voldoende ruimte voor alle medewerkers, waar in een goede sfeer gewerkt kan worden met veel werkplezier. Hiermee kunnen we ook inspelen op nieuwe ontwikkelingen in het zorgaanbod.
  • We willen een opleidingspraktijk blijven voor huisartsen in opleiding verbonden aan een academisch opleidingsinstituut en een opleidingsplek voor doktersassistenten en praktijkondersteuners.
  • De praktijk onderhoudt goede relaties met andere disciplines en professies, zodat de zorg rondom de vraag van de patiënt kan worden afgestemd.