Kosten aanvullend onderzoek

Onze zorg voor u.

Om een juiste diagnose te stellen kan het zijn dat uw huisarts onderzoeken aanvraagt die in het ziekenhuis plaats vinden. Bijvoorbeeld:

 • Bloedonderzoek (lab),

 • Allergietest,

 • Stukje weefsel opsturen na een ingreepje (PA),

 • Röntgen,

 • Echo

Deze zorg wordt gedekt door uw basisverzekering, maar u betaalt wel uw eigen risico.

Is er een verwijzing naar een specialist nodig in het ziekenhuis? Deze zorg door een specialist wordt gedekt door uw zorgverzekering, maar er is wel sprake van een eigen risico. Zorg er wel voor dat het ziekenhuis waar u gebruik van maakt een contract heeft met uw verzekeraar. Is geen contract? Dan kan de vergoeding anders voor u uitvallen en kunnen de kosten hoger zijn voor u.

Welke zorg valt onder het eigen risico?
Het eigen risico is van toepassing op de meeste zorgkosten die door de basisverzekering vergoed worden.

Een overzicht van zorgkosten die onder het eigen risico vallen:

 • Ziekenhuiszorg: verblijf, persoonlijke verzorging en verpleging in een ziekenhuis of behandelkliniek.

 • Specialistische zorg: consulten, controles, onderzoeken, ingrepen en behandelingen uitgevoerd door een specialist, zoals een longarts, cardioloog of KNO-arts.

 • Geneesmiddelen: medicijnen voorgeschreven door de huisarts of een specialist.

 • Laboratoriumonderzoek (op voorschrift), zoals een bloedonderzoek.

 • Ambulancevervoer: spoedeisend ziekenvervoer met de ambulance of traumahelikopter.

 • Psychologische zorg, bijvoorbeeld gesprekken bij een psycholoog of zorg via een GGZ-instelling.

 • Paramedische zorg uit de basisverzekering, zoals fysiotherapie en logopedie.

 • Bepaalde hulpmiddelen: een hoortoestel, kunstgebit of krukken.