Griep- en pneumococcenvaccinatie

27 september 2023

Op woensdag 1 en donderdag 9 november kunt u weer bij ons op
de praktijk terecht voor de griepprik en de pneumokokkenprik.

Binnenkort ontvangt u van ons de oproepbrief als u voor één
of beide prikken in aanmerking komt. De afspraak kan dan, net als voorgaande
jaren, ingepland worden via de vaccinatieplanner.

De leeftijdscategorie voor de patiënten die dit jaar in
aanmerking komen voor de pneumokokkenprik is: geboren tussen 01-01-1957 en
31-12-1960.

Als u een indicatie heeft om aan huis geprikt te worden,
ontvangt u van ons een brief met daarin de dag en tijd dat wij bij
u zullen komen.

Als u op de praktijk verwacht wordt verzoeken wij u niet
vroeger dan de afgesproken tijd te komen. Hiermee hopen wij de doorstroming zo
goed mogelijk te laten verlopen