Griep en pneumococcen

6 december 2022

Dit jaar ontvangt u van ons de uitnodiging voor de jaarlijkse griepvaccinatie op een later tijdstip dan u van ons gewend bent. Dit heeft te maken met de levering van de vaccins. De vaccinatierondes staan gepland begin november, u ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging. De pneumokokkenvaccinatie zal op hetzelfde moment plaatsvinden.

Er zijn niet genoeg vaccins om alle mensen van 60 tot en met 79 jaar (behorend tot de doelgroep) in één keer uit te nodigen. Dit gebeurt daarom in meerdere jaren, hiervoor worden in 2022 mensen opgeroepen van 66 tot en met 69 jaar, geboren tussen 01-01-1953 tot en met 31-12-1956.

De pneumokokkenvaccinatie werkt vijf jaar.

Voor verdere informatie hierover verwijzen we u naar onderstaande link.

https://www.rivm.nl/pneumokokken