Koppeling met het Informatiesysteem op de Huisartsenpost

8 april 2024

Binnen onze huisartsenpraktijk maken wij gebruik van het
informatiesysteem Medicom. Als u ’s avonds of in het weekend naar de
huisartsenpost in Zwolle gaat, kunnen de huisartsen daar uw actuele medische
gegevens inzien. Na uw bezoek ontvangt uw eigen huisarts daarvan een bericht.
Zo weet uw eigen huisarts precies met welke klachten u op de huisartsenpost
bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit bij uw huisarts
of de assistente aangeven. Dan kunnen zij dit uitzetten.

Daarnaast kunnen uw actuele medische gegevens via het
Landelijk Schakel Punt (LSP) worden uitgewisseld. Dat is een beveiligde
koppeling van een landelijk dekkend systeem. Hier dient u zelf actief wel of
geen toestemming voor te geven via de website
www.volgjezorg.nl of aan uw huisarts, mocht u dit nog
niet eerder hebben gedaan. Dan kunnen zij dit aan zetten.